[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” bg=”315″ bg_overlay=”rgba(29, 29, 29, 0.69)”]

[text_box width=”62″ width__sm=”76″ animate=”fadeInLeft” position_x=”0″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Ứng dụng AI vào Marketing

Sử dụng trí thông minh nhân tạo để đưa ra phân tích chuẩn xác về lịch trình Marketing hiệu quả cho khách hàng, bỏ qua giai đoạn tư vấn truyền thống, giúp tiết kiệm chi phí !

[button text=”Dùng thử miễn phí” color=”white” animate=”bounceIn” radius=”99″]

[button text=”Tìm Hiểu Thêm” color=”white” style=”outline” animate=”bounceInDown” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”314″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”]

[text_box width=”64″ width__sm=”71″ animate=”fadeInUp” position_x=”0″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Đơn giản và Dễ Sử Dụng

Được lập trình tối ưu cho điện thoại thông minh, giúp người dùng trải nhiệm dễ dàng, lập trình quảng quáo chỉ với thao tác vuốt chạm !

[button text=”Tìm Hiểu THêm” color=”white” animate=”fadeInLeft” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”318″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”]

[text_box width=”51″ width__sm=”73″ animate=”fadeInDown” position_x=”100″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Nhanh Chóng và Hiệu quả

Đưa quảng cáo của bạn đến hàng trăm người thay vì chỉ một người trên một lượt hiển thị như truyền thống !

[button text=”Tìm hiểu thêm” color=”white” animate=”fadeInDown” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”bounceInLeft”]

[section bg_color=”rgb(233, 233, 233)” padding=”50px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″]

[featured_box img=”280″ img_width=”31″ pos=”left” margin=”0px 37px 0px 10px” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Marketing 5.0

Trải nhiệm một dịch vụ truyền thông khác biệt và chưa từng có trước đây. Định nghĩa lại về hiệu quả Marketing !

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[section padding=”50px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″ animate=”bounceInLeft”]

[featured_box img=”279″ img_width=”31″ pos=”left” margin=”0px 37px 0px 10px” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Tối ưu nhiều khách hàng trong 1 lượt hiển thị

Đánh vào nhiều đối tượng khác hàng trên một đồng chi phí giúp tăng tối đa lợi nhuận, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển doanh Nghiệp !

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[section bg_color=”rgb(233, 233, 233)” padding=”50px”]

[gap]

[row_inner padding=”0px 30px 0px 7px”]

[col_inner span__sm=”12″ animate=”bounceInLeft”]

[featured_box img=”278″ img_width=”31″ pos=”left” margin=”0px 37px 0px 10px” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Linh động trong hợp đồng quảng cáo

Có thể thay đổi nội dung quảng cáo ngay khi quảng cáo đang trong chiến dịch tiếp thị. Chỉnh sửa nhanh chóng tiện lợi  !

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(210, 230, 255)” padding=”56px” padding__sm=”0px” scroll_for_more=”true” loading=”true”]

[gap height=”28px”]

[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 50px 0px 0px” animate=”fadeInUp”]

[gap height=”70px”]

Công Nghệ Ưu Việt

Dựa trên công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Marketing 5.0, chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đi tiên phong trong loại hình Marketing mới mẻ này !

[button text=”Tìm Hiểu THêm” style=”outline” radius=”99″]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ animate=”bounceInRight”]

[ux_banner height=”350px” height__sm=”270px” bg=”{{{8745}}}” bg_overlay=”rgba(39, 39, 39, 0.84)” link=”https://www.youtube.com/watch?v=odM92ap8_c0″]

[text_box width__sm=”53″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[video_button size=”82″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”501px” height__sm=”430px” bg=”338″ bg_overlay=”rgba(68, 96, 132, 0.77)” bg_pos=”45% 0%” effect=”sparkle”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”20px”]

Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁ

[gap height=”20px”]

[testimonial image=”9033″ pos=”center” name=”Richy Lace” company=”Facebook”]

Giải pháp hàng đầu khắc phục mọi nhược điểm của Marketing chuyền thống

Chúng tôi đưa chiến dịch quảng cáo của bạn đến mọi ngóc ngách thị trường, đặc biệt hơn cả cách tiếp thị này thân thiện và không làm khó chịu với người dùng !

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section bg_color=”rgb(210, 230, 255)” padding=”61px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInLeft”]

[gap height=”40px”]

CÁC NỀN TẢNG GIAO TIẾP

[gap]

[row_inner style=”small”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ align=”center” animate=”fadeInLeft”]

[featured_box img=”311″ img_width=”39″ pos=”center” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Đa Dạng

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInLeft”]

[featured_box img=”309″ img_width=”39″ pos=”center” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Trực Quan

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInLeft”]

[featured_box img=”308″ img_width=”39″ pos=”center” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Tiện Lợi

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ animate=”fadeInLeft”]

[featured_box img=”310″ img_width=”39″ pos=”center” icon_color=”rgb(49, 139, 135)”]

Sinh Động

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật dầy dặn kinh nghiệm, với nhiều năm trải nhiệm trực tiếp là người sử dụng và tiếp thị quảng cáo vậy nên chúng tôi nắm rõ ưu nhược điểm những loại hình quảng cáo truyền thống. Từ đó kết hợp và hoàn thiện công cụ quảng cáo cho riêng mình. Marketing 5.0 ra đời để kế thừa và nâng cao trải nhiệm doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng !

[/col]

[/row]

[/section]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(68, 96, 132)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”15″ text_align=”left”]

[gap]

Unique Branding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”read more” color=”white” style=”outline” size=”larger” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”328″]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(210, 230, 255)” padding=”50px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”10″ align=”center”]

[gap height=”31px”]

Our Work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat eu pede mollis pretium.

[gap]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”285″]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”286″]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”230px” bg=”284″]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[gap height=”60px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Go to portfolio” style=”outline” radius=”99″]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”129px” bg_color=”rgb(68, 96, 132)”]

[text_box width=”44″ position_x=”10″ position_y=”80″ text_align=”left”]

Get in touch today!

[gap height=”10px”]

[/text_box]
[text_box width=”25″ position_x=”90″ position_y=”75″]

[button text=”contact us” color=”white” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]